Psaní předložek a předpon "s, z, vz"

Psaní předpon:

předpona význam slovesa


vz - - směřování vzhůru ( vztyčit se, vzlétnout )
- vymanění se z nějakého stavu ( vzpamatovat se, vzkřísit )

s - - směřování dohromady ( shluknout se, sejít se )
- směřování shora dolů ( seskočit, sejít, slézt )
- směřování z povrchu pryč ( setřít, smazat, smýt )

z - - dokončení děje ( zlomil, ztratil )
- stát se někým nebo změnit stav (zhubl,zmoudřel,zmodral,změkl)


Psaní předložek:

s - pojí se ze 7. pádem ( s dcerou, se ženou )

z - pojí se s 2. pádem * ( z lesa, ze zlata )

 

* Předložku z je možno užít s 2. pádem vždy ( ze stolu ). Jen v případě, chceme-li naznačit předložkou východisko pohybu z povrchu pryč nebo po povrchu dolů, lze použít předložku s ( se stolu )