Souvětí souřadné

 Souřadné poměry

- slučovací - věty jsou si významově rovnocenné

- spojky - a, i, nebo, také, též, pak, potom, ani - ani,

i - i, jak - tak, hned - hned, jednak - jednak

- Nebuďte sobečtí, také k druhým máte povinnost.

 

- stupňovací - druhá věta stupňuje význam věty první, je

významově závažnější

- spojky - ba, ba i, dokonce i, nejen - ale, nýbrž -

nýbrž

- Plán byl nejen splněn, nýbrž i značně překročen.

 

- odporovací - druhá věta odporuje větě první nebo nějak

omezuje její platnost

- spojky - ale, avšak, však, nýbrž, leč, jenže, a přece,

sice - ale

- Naslouchal sice pozorně, leč nic se neozvalo.

 

- vylučovací - jedna věta vylučuje platnost druhé; platí-li

jedna, neplatí druhá

- spojky - nebo, anebo, či, buď - nebo, buď - anebo,

zdali - či

- Ze školy jdu buď k babičce, nebo utíkám přímo domů.

 

- příčinný - druhá věta vyjadřuje příčinu věty první

- spojky - nebo?, vždy?, totiž

- Musíš se dobře oblékat, vždy? je tam zima.

 

 

- důsledkový - druhá věta vyjadřuje důsledek věty první

- spojky - proto, a proto, tedy, a tedy, tudíž, a tudíž,

tak, a tak

- Schylovalo se k bouři, a proto jsme s prací pospíchali.