Operační systémy

Je soubor programů, které umožňují využívat technické a programové vybavení počítače, řídí jeho činnost, zajiš?uje efektivní zpracování aplikačních programů. Je obecně tvořen dohlížecím programem a jeho činnost je řízena řídícími příkazy. Operační systém ovládá řízení prostředků výpočetního systému - procesor, operační pamě?, periferie atd.

Základní funkce operačního systému:

Operační systém můžeme rozdělit do dvou částí:

Základ operačního systému obsahuje programy pro zavedení operačního systému do operační paměti, programy pro obsluhu periferních zařízení, pro obsluhu souborů, programy pro zavedení uživatelských programů do paměti a jejich spuštění. 

Rozšiřující komponenty jsou programy na úrovni uživatelských programů, jsou dodávány výrobcem a slouží k zajištění některých důležitých funkcí např. archivace souborů, formátování atd.

 

Stručný popis některých operačních systémů:

1. MS DOS

Je jednouživatelský, je schopen používat informace pouze z jednoho vstupního zařízení. Je jednoprogramový, podporuje spuštění a běh pouze jedné úlohy (výjimku tvoří služební programy PRINT). Tvoří hierarchickou strukturu - systém je rozdělen do několika částí, mezi kterými je definováno rozhraní, jehož prostřednictvím mezi sebou jednotlivé části komunikují.

2. UNIX

Je víceúlohový (lze spustit více než jednu úlohu), víceuživatelský (může na něm pracovat několik lidí najednou. Je upraven pro různé mikroprocesory a rozličné architektury počítačových sítí. Vyhledávaný pro svoje zabezpečení, rozšiřitelnost. Většina světových serverů na Internetu běží na nějaké "odrůdě" Unixu. V poslední době se hodně rozšiřuje Linux, verze volně dostupná na Internetu

3. WINDOWS NT

Je určen pro sí?ový software. Vznikl v roce 1984. Velice používaný ve firmách pro svoji stabilitu a zabezpečení  (oproti standardním Windows 95/98, které jsou pouze grafickou nadstavbou na oper.sys. MS-DOS).

4. NOVELL

Je to sí?ový software, je pamě?ově orientován. V některých ohledech předčí Windows NT, hlavně v adresářových službách. V Čechách používaný hlavně na menší lokální sítě (LAN) ve školách, firmách apod.