Příkaz IF...THEN...ELSE

Příkaz if řeší podmíněné provádění části programu.

if výraz then příkaz else příkaz;

Syntaxe úplného větvení příkazu IF:

if.gif (896 bytes)

Výraz musí být standardního booleovského typu. Pokud výraz vede k hodnotě True, provede se příkaz, který následuje za then. Když je výsledek výrazu False a součástí příkazu je klauzule else, provede se příkaz, který následuje za else. Když není klauzule else součástí příkazu, provádí se příkaz bezprostředně následující za strukturovaným příkazem if.