Akciová společnost

založení - společenská smlouva, zakladatelská listina

Kapitál (základní jmění) - 2 mil. Kč 

účetnictví

Rezervní fond

Zvláštnosti účtování

vztahy ke společníkům

předpis odměny 523/366 (379)

srážková daň 25 % 366/342

výplata odměny zd. 366/221

Účetní uzávěrka - klasická; rozdělení hosp. výsledku je stejné

Zvýšení ZJ

- před zvýšením musí být splaceny staré akcie

1) Vydání nových akcií

bez upsání 353/411

upsání nových akcií

prodej akcie 353 / 411/2, 412 1200,- / 1000,- 200,-

211/353

zapsání do OR 411/2 / 411/1

Zaměstnanecké akcie

353, 412 / 411/2 800,-, 200,- / 1000,-

2) Přeměna vydaných dluhopisů na akcie

emise dluhopisů VÚD 375/473

prodej dluhopisů 221/375

přeměna dluh. na akcie 473/353 353 / 411/2 nom. hodnota = prodejní cena

3) Z majetku společnosti

427, 428 / 411

zvýšení se provádí:

a) vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle podílu jimi upsaných akcií

b) zvýšením nominální hodnoty dosavadních akcií

Snížení ZJ

snížení se provádí:

a) snížením nominální hodnoty akcií 411/429

b) stažením akcií z oběhu

vykoupení akcií 411/211

prominutí splátek 411/353 411/252

252 Vlastní akcie