Daň z přidané hodnoty

plátce - odvádí daň; osoby, které provádějí zdan. plnění,

1) ze zákona

-> registrace do 20. dne následujícího měsíce, od 1. dne násl. měsíce je plátcem daně

-> když se z neplátce stane plátce, může si za předchozích 12 měsíců uplatnit odpočet ze ZC IM, PC zásob (musí mít daňový doklad)

2) dobrovolně

neplátce - má právo si při vstupu DPH dát do nákladů nebo do pořizovací ceny

Předmět daně - veškerá zdanitelná plnění

-> dodání zboží, poskytování služeb, převod nemovitostí, převod a využití práv z prům. a jiného vlastnictví

Sazba - diferencovaná

Stanovení vlastní daňové povinnosti

Odpočet daně

vlastní daňová povinnost - daň na výstupu > d. na vstupu

nadměrný odpočet - d. na výstupu < d. na vstupu

Daňové doklady

-> při platbě za hotové, do 10 000 Kč včetně daně, za daňový doklad zodpovídá příjemce

- aby byl daňový doklad daňově uznatelný musí obsahovat:

- v případě, že je na daňovém dokladu více sazeb, musí být rozepsány

Placení daně

Vztah k zahraničí

vývoz - osvobozen od DPH
dovoz - DPH vyměřuje celní úřad