Komanditní společnost K. S.

Vznik - zápisem do OR

Ručení

Základní jmění

Rezervní fond

Vedení firmy - statutární orgán

Rozdělení zisku - 1/2 komandisté, 1/2 komplementáři, pokud není stanoveno jinak

Komandista

Komplementář

Účetní zisk

komplementář 596/364 710/596

komandisté

daň. přiznání právnických osob 591/341

zbytek (dispon. zisk) 710/702

podíly na zisku 701/431

rezervy 431/421

podíl společníků 431/364

srážková daň 364/342