Kurzové rozdíly

u finančních účtů

563 Kurzové ztráty

663 Kurzové zisky

u zahraničních pohledávek a závazků

386 Kurzové rozdíly aktivní

387 Kurzové rozdíly pasivní

-> nebyla-li faktura uhrazena zahraničním odběratelem do dne roční účetní závěrky, je nutno pohledávku přepočítat podle kurzu platného k 31. 12. příslušného účetního období. Tento přepočet ale neovlivňuje hospodářský výsledek běžného účetního období.