Otevření účetních knih na začátku účetního období a rozdělení HV

 

Individuální podnikatel

zisk z předešlého roku 701/431 431/491

Veřejná obchodní společnost

S. R. O., A. S.

431/421

423,427,428

431/364 -> z toho 25 % srážková daň 364/342

skupina 42 - ze zisku po zdanění

skupina 45 - rezervy do nákladů

Ztráta

429/431 -> můžeme si uplatnit při výpočtu daně