Zdravotní pojištění a sociální zabezpečení

Zdravotní pojištění

na:

komu: Zdravotní pojišovně
kdy: měsíčně, vždy do 8. následujícího měsíce
kolik:

jak: bezhotovostním převodem nebo poštovní poukázkou

Sociální zabezpečení

pojištění podle tohoto zákona zahrnuje:

na:

komu: Okresní správě sociálního zabezpečení
kdy: stejné jako u ZP
jak: stejné jako u ZP

kolik:

Malé organizace (pod 25 lidí)

zaměstnanec 331/336
organizace 524/336
OSVČ